Skip to main content

Llywodraethwyr

ENW LLYWODRAETHWYR

GOVERNOR NAME

MATH LLYWODRAETHWYR

GOVRNOR TYPE

Mr Kelvin Edwards Cadeirydd/Chair
Mr Dafydd Bowen Cymunedol/Community
Ms Delyth Lewis Cymunedol/Community
Mr Ryan Thomas Community /Vice Chair
Mrs Anna Phillips AAL/LA
Mrs Cathryn  Davies AAL/LA
Cllr Nigel Hunt AAL/LA
Rev Rhun Ap Robert AAL/LA
Mrs Emma Hutin-Pearcy Rhiant/Parent
Mrs Claire Abraham Rhiant/ Parent
Mr Adam Amor Rhiant/Parent
Mr Andrew Park Rhiant/Parent
Mrs Rebecca Jones Rhiant/Parent
Mrs Julia Griffiths Pennaeth/Headteacher
Mrs Rhiannon Davies Staff Dysgu/Teaching Staff
Mrs Nerys Lewis Dirpwy Pennaeth/Deputy Head
Ms Bethan Low Staff Non-Teaching