Skip to main content

Staff yr ysgol

Pennaeth / Head Teacher Mrs Julia Griffiths  
     
Athrawon  

Teaching Staff

Dosbarthiadau

Classes

Cynorthwywyr Dosbarth Teaching Assistants
Mr Huw Rees Bl6 / Y6 Mrs Laura Davies
Mr Llyr Gravell Bl6/5 / Y6/5  
Mr Aled Cole Bl 5 / Y5  Mrs Angharad Evans
Mrs Delyth Morgan Bl4  / Y4
Mrs Ffion Morgan Bl3/4  – Y3/4 Mrs Emma Brettle
Mrs Donna Williams Bl3 / Y3  Mrs Jenny Clarke
Mrs Rhiannon Davis Bl2 / Y2 Mrs Louise Sutcliffe- Davies

Miss Lucy Edwards

Mrs Lowri Davies Bl1/2 / Y1/2 Miss Louise Pritchard
Mrs Gemma Jenkins Bl1 / Y1 Mrs Gemma Griffiths
Mrs Angharad Young Bl1 / Y1 Mrs Bethan Low
Mr Ellis Griffiths Derbyn / Reception Mrs Laura Clarke
Mrs Nerys Lewis (Dirprwy/Deputy) Derbyn / Reception Mrs Eleanor Williams
Miss Rebecca Falvey Meithrin / Nursery Mr Tomos Lewis

Miss Grace Watts

     
Ysgrifenyddes / Secretary Cynorthwydd /

Supervisory Assistants

 Gofalwr / Caretaker
Mrs Rachel Harries

Miss Delyth Williams

Mrs Pamela Lake

Mrs Maria Collins

 Mr Terrance Reid