Skip to main content

Beth yw Siarter Iaith? / What is the Siarter Iaith?

Can Tanio’r Draig

 

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn Ysgol Rhosafan, mae llawer o waith a gweithgareddau gwerth chweil wedi digwydd. Mae ein hysgol wedi llwyddo i ddylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol ein plant o’r Gymraeg. Rydym yn falch i gyhoeddi bod ein plant yn siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. O ganlyniad i gyfranogiad bob aelod o’r gymuned yr ysgol – y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach, rydym a pherchnogaeth lawn o’r Siarter ac rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i ennill gwobr Aur y Siarter Iaith.

Since the launch of the Welsh Language Charter in Ysgol Rhosafan, many activities have taken place in our school. The Siarter Iaith (Language Charter) has been a positive influence on our children’s social use of Welsh. I am pleased that our children now choose to speak Welsh naturally amongst themselves. The Siarter Iaith requires the involvement of all members of the school community – the school council, pupils, workforce, parents, governors and the wider community. Due to the continued dedication by all involved, Rhosafan has been awarded the Gold Siarter Iaith award.

Dyma ein Criw Cymraeg yn derbyn y wobr.

Beth yw manteision y Siarter Iaith?
Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl.

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.