Skip to main content

Arolwg Estyn

Mae Estyn yn ein harolygu ar 27/6/22 ac maen nhw eisiau barn rhieni a gofalwyr. Rhannwch eich barn chi yn gyfrinachol yn ttps://www.smartsurvey.co.uk/s/0UKHU0/ erbyn 19/6/22. Fe’ch gwahoddir hefyd i gwrdd â’r arolygwyr yn yr ysgol am 3:45 27/6/22 i roi eich barn.


Estyn is inspecting us on 27/6/22 and they want the views of parents and carers. Please share your views in confidence at ttps://www.smartsurvey.co.uk/s/0UKHU0/ by 19/6/22. You are also invited to meet the inspectors at the school at 3:45 27/6/22 to give your views.

Taflen Rhieni

Parents Leaflet

Agenda Cyfarfod Rhieni

Parents Meeting Agenda