Skip to main content

Cerddoriaeth

Dyma fandiau Cymraeg gallwch wrando arno. Cliciwch enw’r cân er mwyn gwrando ar y gerddoriaeth.

Here are some welsh bands you could listen to, click the name of the song to listen to it. 

Mae fwy o gerddoriaeth ar gael ar Soundcolud neu Spotify.

There is more music available on Soundcolud and Spotify.

 

Doed a Ddel

Trywydd Iawn

Clustiau March

 

 

Mr Hufen ia

Eisteddfod

Dawns y Glaw

 

 

Seithennyn

Gwlith y wawr

Meillionen


Un Funed Fach

Abacus

Gwlad y Rasda Gwyn

 

 

Brenin Calonnau

Rhedeg i Baris

 

 

Goleuadau Llundain

Hanes Eldon Terrace

 

 

 

Coffi Du

Carots

 

 

Ymaelodi a’r ymylon

Ysbeidiau Heulog

 

 

 

Ti ar Goll

Trwmgwsg

 

 

 

 

Can y Tan