Skip to main content

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Rydym yn cynnig Clwb Brecwast i unrhyw blentyn o’r ysgol o’r Meithrin i fyny i Flwyddyn 6.
Mae’r brecwast yn cael ei wasanaethu Dydd Llun i Ddydd Gwener. Mae’r gatiau ar agor rhwng 8.20y.b a 8.30y.b.
Rydym yn cynnig grawnfwyd, Tost neu Ffrwythau gyda llaeth/dwr i’w yfed.

We offer breakfast club to all pupils from the nursery up to year 6.
Breakfast is served Monday to Friday.  The gates are open from 8.20am until 8.30am.
We offer Cereal, Toast or Fruit with Milk/water to drink.

cerealfruitToast