Skip to main content

Clwb Cynilion / Savings Club

Mae’r ysgol yn gweithredu Undeb Credyd, sydd yn hybu arferion ariannol da ac annog disgyblion i gynlio are gyfer y dyfodol.  Mae hyn yn ategu’r addysg ariannol a ddarperir trwy gydol y rhaglen fugeiliol ac yn cynyddu mwy o ymwybyddiaeth y disgyblion o waith undebau credyd.

The school operates an active credit union, promoting good financial habits and encouraging pupils to save for the future. This supplements the financial education provided throughout the pastoral programme and increases pupil awareness of the work of credit unions.