Skip to main content

Pwyllgor Eco

Pwyllgor Eco / Eco Council

Mae ysgolion Eco yn rhaglen genedlaethol sy’n helpu i ymgorffori cynaliadwyedd ym mywyd ac ethos yr ysgol a’r gymuned gyfagos.

Mae’r broses ysgolion Eco yn gyfannol. Mae’n gweithio drwy gynnwys yr ysgol gyfan disgyblion, athrawon, staff a llywodraethwyr ynghyd ag aelodau o’r gymuned leol rhieni, yr awdurdod lleol, y cyfryngau a busnesau lleol.

Beth maent yn ei gynnig?

 • Cyfle i wneud faterion amgylcheddol yn rhan o fywyd yr ysgol
  Cyfle i helpu i ddatblygu benderfyniad pobl ifanc sgiliau gwneud
   Deunyddiau cwricwlwm a syniadau ar gyfer prosiectau a digwyddiadau
  Mynediad i rwydwaith o asiantaethau cymorth
  Mae’r cysylltiadau ag ysgolion eraill yn y DU ac Ewrop
  • Mae gwobr fawreddog
  Cyfleoedd ar gyfer cyhoeddusrwydd lleol a chenedlaethol
  • Potensial ar gyfer arbedion ariannol

 

Eco schools is a national programme that helps to embed sustainability into the life and ethos of a school and the surrounding community.

The Eco schools process is holistic.  It works by involving the whole school – pupils, teachers, non-teaching staff and governors – together with members of the local community – parents, the local authority, the media and local businesses.

 

What do they offer?

 • An opportunity to make environmental issues a part of the life of the school
 • An opportunity to help develop young people’s decision making skills
 • Curriculum materials and ideas for projects and events
 • Access to a network of support agencies
 • Links with other schools in the UK and Europe
 • A prestigious award
 • Opportunities for local and national publicity
 • Potential for financial savings