Skip to main content

Rhieni

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol. Rhowch gynnig arni gyda’ch plentyn a’n staff cyfan.

We are enthusiastic to work with all parents to raise the amount of Welsh spoken in the school. Try these words and phrases with your child, and with all our staff. Give it a go!

Gemau Burath / Yard Games
Bydd Llysgenhadon ifanc yn trefnu gemau buarth amser chwarae.
Our school sports ambassadors will regularly organise yard games during break times.

Dyma gemau posib i’ch plant fwynhau chwarae gyda ffrindiau adref.
Here are a few games that your children might like to play with their friends at home.
Gemau Buarth

Dyma geirfa defnyddiol gallwch ceisio defnyddio gartref, rho gynig arni.
Here are phrases that you could try to use at home, give it a go.